Đừng nghĩ thế nữa mà Takamori-kun!

Đừng nghĩ thế nữa mà Takamori-kun!

(Takamori)

Tình trang: Đang cập nhật

Cập nhật: 21:30 09-07-2024

Lượt xem: 0

Lượt theo dõi: 0

Một cô gái có khả năng đọc suy nghĩ người khác và cậu bạn kế bên có máu simp lỏ. Điều gì sẽ chờ đợi cả hai phía trước?

Xem thêm...
Bình luận (0)
Không có dữ liệu
Đăng ký mới
Xem Chapter
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Donate ủng hộ website
Báo Lỗi Truyện!